De beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad van Nijkerk over drugsgebruik leverde een helder overzicht van de stand van zaken rondom het terugdringen van het drugsgebruik in Nijkerk. In 2016 hebben bijeenkomsten met betrokken professionals en burgers geleid naar het plan van aanpak: Samen sterk tegen drug in Nijkerk. Het uitrollen van dit plan is inmiddels flink op stoom gekomen zo bleek de bijeenkomst op 4 april

Gebruikers in beeld krijgen en zorgen dat er hulp is, dat was de belangrijkste opdracht. En dat lukt steeds beter in Nijkerk. In het afgelopen jaar hebben de gebiedsteams een forse groei gezien van het aantal cliënten die wilden werken aan hun verslavingsproblemen. Ruim 150 mensen zijn geholpen. Nijkerkers stappen gemakkelijker naar de gebiedsteams met vragen over drugs of alcohol.

Ook de politie ziet meer mensen die zich met drugs bezig houden. In 2017 en 2018 zijn er per jaar ruim twee keer zoveel mensen aangehouden vanwege drugshandel als in de jaren er voor. De politie controleert ook op drugsgebruik in het verkeer, ook daar zijn meer mensen aangehouden. De komende jaren gaat de politie zich richten op de zwaardere drugscriminaliteit. Ze zien dat deze regio steeds meer drugslaboratoria en hennepkwekerijen worden aangetroffen.

Goede samenwerking tussen alle betrokken partijen levert succes op. Door verschillende waarnemingen samen te voegen komen de echte problemen boven tafel. Als er reden is tot strafoplegging is er daarna vaak ook hulpverlening nodig. Soms willen jongeren nog een tijdje doorgaan met misbruik van middelen, dan kan het helpen als er drang of dwang wordt opgelegd.

Hoewel veel mensen wel weten dat er in Nijkerk zorgen zijn over het drugsgebruik onder jongeren, kunnen veel ouders zich niet voorstellen dat hun kind daar ook bij betrokken is. Zeker als kinderen nog maar 13 of 14 jaar zijn lijken alcohol en drugs nog ver weg te zijn. Bijna alle ouders wiens kinderen in de problemen kwamen met drugs dachten: “Mijn kind doet dat niet.” Ouders worden via de scholen benaderd om met hen te bespreken hoe ze drugsgebruik kunnen herkennen en hoe ze in gesprek kunnen met hun kinderen over drugsgebruik. De kerngroep “Stop Drugs Nijkerk” heeft een convenant afgesloten met het voortgezet onderwijs om samen te zorgen voor voorlichting aan kinderen en ouders.

Het gebruik van drugs lijkt in Nijkerk nog niet terug te lopen. Wat dat betreft is Nijkerk niet anders dan andere gemeenten in Nederland. Gebruik van allerlei middelen is zeker in het uitgaansleven heel normaal geworden. Wel is de toegang tot de hulp duidelijk verbeterd. Ouders en andere belanghebbenden kunnen bovendien antwoord vinden op al hun vragen op over drugs en hulp op deze website.