Informatie voor scholen

Primair onderwijs

In het primair onderwijs lijken drugs, alcohol, roken en gokken nog heel ver weg te liggen van de belevingswereld van de kinderen. Thema’s als overmatig gamen, eten en socialmediagebruik zijn vaak wel herkenbaar voor kinderen.

Als de kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan kan die beleving snel veranderen. Daarom is het zinvol om met ouders van kinderen in groep 8 te praten over middelengebruik. Bijvoorbeeld tijdens een algemene informatiebijeenkomst aan het begin van het schooljaar.

Lessen voor kinderen in groep 8 kunnen gaan over middelen die ze in het dagelijks leven zien en herkennen. Zoals roken, alcohol, gamen en socialmediagebruik. Voor informatie over deze lessen kunt u contact opnemen met het Sociaal Team.

Rook- en alcoholvrij

Een rookvrije omgeving is sinds 2020 een verplichting voor scholen. Wij adviseren om activiteiten op school ook alcoholvrij te houden, zowel voor de ouders als de leerkrachten.

Preventie

Preventie op het voortgezet onderwijs vraagt om een brede aanpak. Een duidelijk beleid over roken, alcohol en drugs op school, bij schoolfeesten en uitjes is de eerste stap. Zorg ervoor dat leerkrachten in staat zijn om signalen van overmatig gebruik te herkennen en daarover te praten met leerlingen.

Leuk!
Met je klas actief aan de slag over middelengebruik. Dit kan door bijvoorbeeld een (informatief) filmpje te maken over dit thema tijdens de lessen maatschapijleer, godsdienst of tijdens gelukslessen. Wij kunnen dit filmpje plaatsen op deze website. Een goed voorbeeld hiervan is onderstaand filmpje gemaakt door leerlingen van Accent Nijkerk.

In Nijkerk is in samenwerking met de VO-scholen een themabijeenkomst ontwikkeld voor leerlingen van de tweede klas. Hierbij praten preventiewerkers, jongerenwerkers, wijkagenten en leerkrachten in kleine groepjes met jongeren.

Voor informatie over deze lessen kunt u contact opnemen met: de aandachtspecialisten uit het Sociaal Team.

Betrokkenheid van ouders bij preventie van roken en alcohol- en drugsgebruik is een belangrijke voorwaarde voor succes. Daarom start de gemeente Nijkerk het meerjarentraject ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving‘. In dit traject betrekken we de leefomgeving (ouders, vrienden, school en en vrijetijd) van de jongeren bij de preventie van alcohol- en drugsgebruik.

Film over middelen & gebruik, gemaakt door verschillende scholen in Nijkerk

Zorgen

Als er zorgen zijn over het middelengebruik van een leerling, dan zijn er verschillende wegen om deze zorgen te delen. Allereest deel je zorgen met de leerling zelf en met de ouders. De leerling kan praten met de vertrouwenspersonen van school of met een van de consulenten die verbonden zijn aan de school.