Alcohol op tafel is gezellig, alcoholgebruik boven tafel krijgen is lastiger.

In ieder gebiedsteam in Nijkerk zit een medewerker die gespecialiseerd is in verslaving en de problemen die daarmee samenhangen. Jonna Wiertsema werkt in het team van Paasbos. Niet iedereen denkt aan alcohol als er wordt gesproken over verdovende middelen, maar alcohol blijkt toch het middel te zijn met de meeste schade.

Drugs of alcohol

Jonna Wiertsema ziet in haar werk drugsgebruik, maar alcohol is vaker het in het geding. “Alcoholgebruik is sociaal geaccepteerd. Daarom valt het minder op, wanneer iemand regelmatig te veel drinkt. En als je ernaar vraagt, dan heeft iemand die drinkt zijn smoezen al heel vaak klaar. Die smoezen gebruiken ze niet alleen voor hun omgeving, maar ook voor zichzelf. Soms kom je ergens binnen en zie je dat iemand zichzelf en zijn huis erg heeft verwaarloosd. Maar soms kan een alcoholist ook jarenlang de schijn ophouden dat het allemaal goed gaat.”

Hoe kom je in contact?

“In de meeste gevallen komen we met overmatige drinkers in contact omdat ze tegen hun grenzen aanlopen,” zegt Jonna. “Dat kan beginnen met allerlei praktische problemen zoals schulden of huisvesting. Soms gaat het ook om relatieproblemen, problemen op het werk of depressieve gevoelens. Pas later wordt duidelijk dat alcohol ook een rol speelt. Ook lichamelijke klachten of verwondingen zijn soms een teken van overmatig alcoholgebruik. Steeds vaker melden ouderen zich bij de eerste hulp met snijwonden, kneuzingen en breuken als gevolg van alcoholgebruik.”

Omgeving is belangrijk

“Het gebeurt ook wel dat iemand uit de omgeving laat weten dat hij of zij zich zorgen maakt om een familielid. De gesprekken die ze zelf hebben gevoerd met de persoon in kwestie, hebben dan niet geholpen en dan komen ze bij ons voor advies. Dat kan een heel goed begin zijn. Iemand die te veel drinkt heeft dat vaak zelf niet in de gaten. Soms heeft iemand na meerdere pogingen om minder te drinken de moed opgegeven. Wij kunnen dan in gesprek gaan met die persoon. Vaak voeren we ook gesprekken met andere gezinsleden.”

Kinderen

“Ouders met kinderen weten hun drinkgedrag vaak wat beter te verbloemen. Ze willen voor hun kinderen zo normaal mogelijk blijven functioneren. Maar de kinderen gaan na verloop van tijd wel de stress en de ruzies meemaken. We zien soms heel jonge kinderen, die op hun tenen lopen om te voorkomen dat de situatie verder escaleert. Oudere kinderen nemen vaak het drinkgedrag van de ouders over.”

Kip of ei

“Als er problemen zijn, zoals bijvoorbeeld bij een echtscheiding, dan gaan sommige mensen meer drinken. En mensen die meer drinken krijgen vanzelf meer problemen. Ik heb nog nooit meegemaakt dat alcohol een probleem oplost. Vaak denkt de omgeving ‘Als hij nu maar stopt met drinken, dan zijn we van de problemen af’. In de praktijk blijkt dat mensen pas echt kunnen stoppen als de onderliggende problemen worden opgelost.”

Samen komen we verder

“In de afgelopen jaren hebben we verschillende mensen gezien die hun alcoholgebruik weer onder controle hebben gekregen. Vaak lukte dat met hulp van ambulante begeleiders, die eerst de belangrijkste dingen aanpakken. Soms moet eerst een huis eens weer helemaal worden opgeruimd en schoongemaakt, de cliënt krijgt dat dan zelf niet meer voor elkaar. Ook de schulden moeten worden gesaneerd. Soms moet er een goede psycholoog worden gevonden. En ondertussen werkt de client via gesprekken en trainingen aan het oplossen van zijn alcoholprobleem. Dat zijn langdurige trajecten waarbij zowel van hen als van ons doorzettingsvermogen wordt gevraagd. Als dat lukt, dan word ik daar zelf altijd heel blij van. “

Voor meer informatie neem contact op.

Hoeveel alcohol is te veel?

Volgens de WHO-norm is 0 glazen alcohol per dag de enige echt gezonde omgang met alcohol. Om te voorkomen dat je afhankelijk wordt van alcohol, is het belangrijk om in ieder geval twee dagen per week geen alcohol te drinken. De vraag of iemand alcoholist is of niet, is niet gebonden aan het aantal drankjes dat hij of zij drinkt, maar aan de gevolgen van het gebruik: Als iemand door drinkt, ondanks het feit dat zijn of haar lichaam eraan kapotgaat, als er schulden ontstaan, of het huwelijk strandt, of alle pogingen om minder te drinken mislukken, dan lijkt iemand een probleem met alcohol te hebben en is het een goed idee om in gesprek te gaan.