Een maand zonder alcohol heeft dat zin?

De jaarlijkse onderbreking van alcoholgebruik komt er weer aan. In januari gaan tienduizenden Nederlanders in het kader van de actie “Ik Pas” een maand geen alcohol drinken. Nu de horeca dicht is en ook in de sportkantine niet gedronken kan worden, lijkt de urgentie wat minder. Maar juist in deze coronaperiode biedt een reset van het alcoholgebruik een unieke kans.

De corona periode een unieke kans om dat alcoholgebruik in kaart te brengen. In de horeca of kantine houd je het exacte aantal drankjes wat je drinkt vaak niet zo goed bij. Onder invloed van gezelligheid, rondjes die nu eenmaal gegeven worden en aandringende tafelgenoten kan het aantal drankjes ook flink oplopen. De horeca in Nijkerk is dicht. Thuis is bijhouden van het aantal drankjes veel beter te doen, en thuis is het ook gemakkelijker om een goede planning te maken hoeveel je drinkt en je daar ook aan te houden.

Zoals veel mensen uit Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen in de afgelopen jaren al hebben ervaren kan een bewuste reset van het drinkgedrag en daarna een plan voor de periode die daarop volgt, een heel effectieve stap zijn. Op de website van Ik Pas is te lezen: “IkPas is een uitdaging aangaan met jezelf. Je drinkt een maand geen alcohol om eens te kijken wat het met je doet. Je wordt je bewuster van de keuze die je kunt maken om wel of niet te drinken, je doorbreekt je vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer vanzelfsprekend. Maar dat zijn niet de enige effecten van meedoen met IkPas. Veel deelnemers ervaren ook lichamelijke voordelen. Zo voelt 62% zich bijvoorbeeld fysiek fitter, slaapt 55% beter en verliest 32% gewicht. Klinkt goed toch?” Jongeren en volwassenen die in onze gemeente de afgelopen jaren hebben meegedaan aan Ik Pas kwamen tot dezelfde conclusies.

Nu het alcoholgebruik zich voornamelijk thuis afspeelt, is de inspanning voor Ik Pas kleiner, terwijl het effect beter in kaart te brengen is en ook het drinkgedrag daarna beter in de hand te houden. Dus zeker in 2021 is een maandje zonder alcohol een uitstekend idee. Inschrijven kan op www.ikpas.nl