AA

De Anonieme Alcoholisten, AA, is voor veel mensen een bekende naam. De AA bestaat wereldwijd al ruim 80 jaar. In Nederland zijn verschillende groepen actief en in Nijkerk is ook een groep.

Een AA groep komt minstens eenmaal per week bijeen. De leden werken in 12 stappen naar bevrijding van verslaving. Alle leden spreken vanuit eigen ervaring, en luisteren met respect naar elkaars verhalen. Naast de groepsbijeenkomsten kunnen leden ook individueel contact met elkaar hebben. Leden hebben dus zeven dagen per week de mogelijkheid om even steun te zoeken bij een ander, op momenten waarop je het even moeilijk krijgt.

Aanmelden bij de AA kan via 085-1045390. Je kan telefonisch bespreken of de AA iets voor jou is. Je kan ook vragen of iemand jou thuis een keer kan opzoeken. Even rondkijken op de website www.aa-nederland.nl kan ook.

NA

De Narcotics Anonymous, NA, lijkt qua structuur en werkwijze erg op de AA. Maar, zoals de naam al zegt, gaat het bij de NA over alle narcotica ofwel drugs en niet alleen over alcohol. Zelf zeggen ze het zo:

“A-Anonieme Verslaafden (NA) is een niet-commerciële gemeenschap van mannen en vrouwen die te maken kregen met een ernstig drugsprobleem. Wij zijn herstellende verslaafden die elkaar helpen clean te blijven door geregeld samen te komen. We volgen een programma met als uitgangspunt volledige onthouding van alle drugs. Het verlangen om te stoppen met gebruiken is de enige voorwaarde om lid te worden.”

In Nijkerk is nog geen afdeling, in Amersfoort wel. Contact krijg je via telefoon: 06-81 04 12 76 Meer informatie: www.na-holland.nl