Lachgas

Lachgas wordt in Nederland gebruikt in de medische wereld voor verdoving. Daarnaast wordt industrieel lachgas gebruikt om onder andere slagroom snel op te schuimen. Wie lachgas in een ballon doet en het vervolgens inhaleert voelt zich daarna high, opgewekt, lacherig. De lichamelijke gevolgen, zoals ongecoördineerde bewegingen, duizeligheid en slappe ledematen maken de gebruiker tijdelijk kwetsbaar. Sommige gebruikers raken verslaafd aan lachgas, zij kunnen neurologische schade ondervinden die lijkt op een dwarslaesie. Voor mensen die weinig vitamine B12 in hun lichaam hebben, kan neurologische schade al eerder optreden.

De handel in lachgas kan niet worden verboden. Het is immers nodig in de medische wereld en in de industrie en horeca. De overheid werkt wel aan een verbod op de handel in lachgas als dat gas kennelijk is bedoeld voor recreatief gebruik.

Lachgas wordt online vaak verkocht in cilinders, in de horeca wordt het per ballon verkocht. Daarnaast gebruiken jongeren de lachgaspatronen die in winkels te koop zijn.

Kenmerkend voor dit middel is:

Beoogde effect

High, lacherig, warm gevoel

Opvallend gedrag

Lacherig

Fysieke kenmerken

Duizelig, ongecoördineerde bewegingen

Werking

5 minuten

Kenmerken dag(en) na gebruik

Hoofdpijn

Risico's bij gebruik

Ongecoördineerde bewegingen, verslaving, tekort aan vitamine B12, inademen metalen deeltjes

Meer weten over deze drugs?