Mensen die roken zijn gevoeliger voor alcohol- en drugsverslaving en de kans op terugval in verslaving is groter als ze blijven roken. Hart- en vaatziekten, longkanker en keelkanker zijn maar een paar voorbeelden van de ziektes die mensen kunnen krijgen door roken. Wie rookt leeft gemiddeld acht jaar korter. Zware argumenten om er niet aan te beginnen. Toch lijken sommige jongeren zich daar niks van aan te trekken. Voor jongeren zijn er andere reden om niet te beginnen. Wat helpt er wel als je wil voorkomen dat je kind gaat roken? Immers wie niet begint, heeft ook niet het probleem dat hij niet kan stoppen.

Stoppen is moeilijk

Als stoppen met roken niet zo moeilijk was, dan was roken niet zo gevaarlijk. Maar juist de verslaving maakt dat mensen uiteindelijk overlijden. Van alle kinderen die eens een sigaret uitproberen, raakt de helft verslaafd. Jaarlijks proberen bijna één miljoen mensen te stoppen met roken, minder dan tien procent slaagt daarin. Kinderen wiens ouders roken, zullen zelf ook vaker roken.

Als je rookt hoor je erbij?

Veel pubers beginnen te roken omdat anderen dat ook doen. Voor een puber is het heel belangrijk om bij de groep te horen. In de afgelopen jaren is roken snel minder populair aan het worden. Vaak hoor je er juist niet bij als je rookt. Zeker nu de overheid en bedrijven steeds meer maatregelen nemen om het roken te ontmoedigen, staan de rokers steeds vaker buitenspel.

Een opstap naar andere middelen

Recent onderzoek wijst uit dat roken vaak een opstap is voor allerlei andere verslavingen. Alcohol en blowen liggen daarbij het meest voor de hand. Maar ook andere middelen, zoals xtc, speed en cocaïne komen bij rokers sneller in beeld dan bij niet-rokers. Bovendien blijkt dat rokende drugs- of alcoholverslaafden na een behandeling veel vaker terugvallen in hun verslaving dan niet-rokers.

De sterkste argumenten

Voor jongeren geldt dat de directe gevolgen van roken de sterkste argumenten zijn om niet te beginnen. Wie rookt stinkt naar rook, ook zijn of haar adem stinkt en kleren en kamer stinken naar rook. Roken is slecht voor je conditie; je organen krijgen te weinig zuurstof. Roken is ongelooflijk duur. Een pakje sigaretten kost ruim zeven euro, een gemiddelde roker heeft iedere twee dagen een pakje nodig, dat is ruim honderd euro per maand.

De e-sigaret, is die minder schadelijk?

De e-sigaret is nog te kort op de markt om te zien hoeveel mensen daar uiteindelijk ziek van worden. Er worden wel schadelijke stoffen aangetroffen in de e-sigaret. De e-sigaret blijkt voor jongeren een opstap te zijn om gewone sigaretten te gaan roken. Anderzijds zijn er volwassenen die door gebruik van de e-sigaret de gewone sigaretten laten staan.

Praktische aanpak

Voor opvoeders zijn er een paar tips. Stel vooral vragen aan je kind, zoals: “Wat is er leuk aan roken? Hoe kom je van een verslaving af? Waarom staan die rare afbeeldingen op pakjes?” Maak duidelijke afspraken. Wees consequent in je mening over roken, zonder er neerbuigend over te zijn. En ten slotte, rook zelf niet, dan begrijpt je kind je argumenten veel beter. Als je dat lastig vindt, is het goed om te weten dat hulp bij stoppen met roken sinds 2020 wordt vergoed. Huisartsen hebben daar meer informatie over.