Ondertekening op 8 oktober.

De Kerngroep Stop Drugs Nijkerk en de scholen voor het Voortgezet Onderwijs in Nijkerk hebben een reeks concrete afspraken gemaakt over het terugdringen van het gebruik van verslavende middelen onder leerlingen van de scholen. Op 8 oktober om 16.00 uur zullen vertegenwoordigers van de scholen en wethouder H. Dijksterhuis een handtekening zetten onder een convenant waarin de afspraken zijn vastgelegd.

Roken, drank en drugs zijn vaak de eerste zaken waar mensen aan denken als het gaat over overmatig gebruik. Gokken, gamen, sociale media en andere vormen van digitale verslavingen komen ook regelmatig voor onder jongeren. Het terugdringen van het gebruik vraagt om een brede aanpak. Zowel ouders, leerlingen als docenten hebben ieder op hun eigen niveau kennis nodig van de effecten, de risico’s en vooral ook van manieren waarop die risico’s voorkomen kunnen worden.

Er ligt nu een productenboek met daarin voorlichtingen, trainingen en andere activiteiten worden omschreven. Scholen kiezen zelf welke interventies het best bij hen passen. De gemeente Nijkerk neemt daarbij een deel van de kosten op zich en zorgt voor de contacten met de gespecialiseerde instellingen op dit gebied. Scholen plannen jaarlijks al die activiteiten in. Ieder jaar wordt gekeken welke activiteiten effectief zijn en welke activiteiten beter vervangen kunnen worden door nieuwe initiatieven, zodat het productenboek een levend document blijft