Lianne van Egmond

Ieder gebiedsteam heeft een medewerkster die gespecialiseerd is in verslavingsproblemen. Lianne van Egmond is de specialist van het gebiedsteam in Hoevelaken. Zij kent de weg in Hoevelaken en in de zorg.

“Ik spreek regelmatig ouders die zich zorgen maken over het drugsgebruik van hun zonen of dochters. Heel vaak is de eerste vraag van ouders “Moet ik me zorgen maken of valt het gebruik wel mee?”

Als je niet regelmatig met overmatig alcohol- of drugsgebruik te maken hebt, is die vraag lastig te beantwoorden. Jongeren houden niet exact bij hoeveel en hoe vaak ze gebruiken. Voor ouders is het gebruik van hun kinderen al helemaal moeilijk in te schatten. ” Na een gesprek met ouders kan een gesprek met de zoon of dochter aan de orde zijn. “Ik spreek met hen over wat ze zoal doen op een dag, wat hun toekomstplannen zijn en daarnaast spreek ik met hen over alcohol- of drugsgebruik. Samen bespreken we dan of dat gebruik samengaat met die toekomstplannen.” “Soms is het zo dat het dagelijks leven al verstoord wordt door drugsgebruik. Als bijvoorbeeld naar school gaan of werken moeilijk wordt, of als er schulden ontstaan door drugsgebruik, dan is er een goede reden om samen te kijken hoe we dit kunnen oplossen.”

Naast bovenstaande gesprekken, voert Lianne van Egmond ook gesprekken met mensen die ernstiger problemen hebben als gevolg van alcohol- of drugsgebruik

“De één raakt zijn rijbewijs kwijt door alcoholgebruik, de ander raakt het contact met zijn familie kwijt door drugsgebruik. Dat zijn vaak pittige verhalen van mensen die flink in de knel zitten. Sommige hebben al eens een tijdje in een kliniek gezeten, voor anderen wordt dat de eerste keer.” “Samen met hen kijken we naar de oplossing die het beste past en leggen we contact met een instelling voor verslavingszorg. Na de behandeling zien we hen terug in Hoevelaken en kijken we hoe ze hun leven weer op kunnen pakken. Soms zijn er schulden, soms is er geen huisvesting meer en vaak is er geen baan meer. Als je ‘clean’ bent, dan ben je nog niet klaar.”

Die combinatie maakt het werk ook leuk. Lianne:

“Als jongeren of hun ouders er vroeg bij zijn, dan kunnen we in een paar gesprekken vaak de problemen al oplossen. Daar tegenover staan de mensen die jarenlang steeds opnieuw in de problemen komen met drugs of alcohol. Dat vraag om een langdurige aanpak, waarbij wij zo nu en dan betrokken zijn.”

Gesprekken met ouders en jongeren staan centraal in de aanpak van drugs. Daarnaast is er veel overleg in Hoevelaken. “Samen met jongerenwerk, wijkagent, buurtbemiddeling en de woningbouwvereniging bespreken we signalen van drugsgebruik of overlast. Het streven is immers om niet te wachten tot jongeren diep in de problemen zitten. Op basis van die overleggen zoeken we ook contact met gebruikers, of organiseren we voorlichtingen.” Zodra er in de gemeente Nijkerk voorlichtingen over drugsgebruik zijn, dan is Lianne daar zo veel mogelijk bij aanwezig. “Juist in de pauze of achteraf komen er dan mensen met vragen die ze liever niet in het openbaar stellen. Soms zijn die vragen in twee zinnen te beantwoorden, soms maak ik daarna een afspraak met de vragenstellers om er wat verder over door te praten. ”

Gesprekken met Lianne zijn kosteloos en kunnen bij u thuis of op de wijkpost gevoerd worden.

Klik hier voor telefoonnummer en emailadres