Er komt een nationaal preventie akkoord. Staatssecretaris Blokhuis heeft gesprekken gevoerd met deskundigen van verschillende instellingen. De uitkomst is dat er gecoördineerd ingezet moet gaan worden op het zuipgedrag van de Nederlanders. Een wijntje op een feestje is niks mis mee, maar de één miljoen Nederlanders met een alcoholprobleem kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken.

Jong geleerd

Niet alleen jongeren hebben een probleem met alcohol, maar alcoholgebruik onder volwassenen geeft veel maatschappelijke schade. Het gebruik van alcohol onder jongeren loopt wel terug. Bewustwordingscampagnes hebben vooral geholpen bij de jongste groepen. De leeftijd dat jongeren beginnen met alcohol drinken schuift de goede kant op. Als jongeren ouder worden vervaagt dit effect. Zolang ouders regelmatig alcohol drinken, is het aan jongeren moeilijk uit te leggen dat alcohol drinken niet goed is voor hun gezondheid. De campagnes bereiken zo hun plafond.

Oud gedaan

Zestig procent van de zestigplussers drinkt dagelijks alcohol. Steeds vaker komen ouderen in het ziekenhuis met verwondingen die het gevolg zijn van alcoholgebruik. Oudere levers breken alcohol veel langzamer af dan jongere. Ouderen, die net zoveel blijven drinken als vroeger, hebben langer plezier van een wijntje, maar hebben ook meer last als ze meerdere drankjes nemen.

Eén miljoen mensen met een alcoholprobleem

Heel veel Nederlanders drinken zoveel alcohol dat hun werk er onder lijdt, of hun relaties er onder lijden (denk aan huiselijk geweld) of ze maken schulden vanwege dat alcoholgebruik. Als iemand niet in staat is om dit gedrag bij te sturen, omdat de behoefte aan alcohol te groot is, dan kan gezegd worden dat hij of zij een alcoholprobleem heeft. In Nederland zijn naar schatting één miljoen mensen die op deze wijze afhankelijk zijn van alcohol.

Plannen maken

Het ministerie van VWS is nu nog bezig met het maken van plannen. In Nijkerk zijn verschillende initiatieven al gaande.

Meer informatie over de plannen van VWS vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/06/blokhuis-problematisch-alcoholgebruik-ook-onderdeel-van-nationaal-preventieakkoord