Het Trimbos Instituut heeft dit jaar de risico’s van lachgas onderzocht. Dit was nodig omdat lachgas de laatste jaren steeds populairder wordt. De gedachte die leefde bij veel jongeren was: als het niet verboden is, dan is het vast ook niet gevaarlijk. Onderstaand onderzoek laat zien dat er meer risico’s aan lachgas zitten dan werd gedacht. Omdat er in Nijkerk nog regelmatig Nijkerk de lege lachgasampullen worden  gevonden op straat, is het onderzoek ook hier van belang.

https://nos.nl/artikel/2208153-overheid-wil-verkoop-lachgaspatronen-aan-jongeren-inperken.html