Veel lege patronen gevonden in Nijkerk.

In de afgelopen jaren gebruiken jongeren van 14 en 15 jaar steeds vaker lachgas. Ook in Nijkerk en Hoevelaken wordt op ontmoetingsplekken van jongeren lachgas gebruikt. Hoewel het bij wet niet verboden is, is het gebruik van lachgas niet zonder risico’s.

Lege patronen liggen overal

Wie in een willekeurige groep acht van de basisschool vraagt naar lachgas, krijgt vaak al een uitgebreid antwoord. Kinderen zien de lege patronen liggen op speelplaatsen en langs de straat. En hoewel ze vaak nog niet exact weten hoe het werkt, weten kinderen al wel dat lachgas grappige verschijnselen geeft.

Werking

Lachgas is een gas dat in ziekenhuizen werd gebruikt om mensen onder narcose te brengen. Op feesten en op straat gebruiken jongeren het om even een korte roes te voelen, die ongeveer vijf minuten duurt. In die roes kan de gebruiker niet helder nadenken en is ook zijn evenwichtsgevoel verstoord.

Risico’s eindelijk in beeld

Wie in een roes is, heeft weinig controle op wat er verder om hem heen gebeurt. De kans dat iemand valt of aangereden als hij op straat gebruikt is dus aanwezig. Lachgas is niet direct verslavend, maar het gebruik van lachgas is wel vaak een opstap naar andere middelen zoals XTC , cannabis en speed. Omdat lachgas erg populair is geworden is er internationaal veel onderzoek gedaan naar de medische gevolgen. Sinds begin 2019 is bekend geworden dat 5% van de gebruikers neurologische schade oploopt. Een kleinere groep gebruikers ademt metalen deeltjes van de lachgashuls in en loopt zo longschade op.

Ouders en lachgas

Omdat er in de gemeente Nijkerk veel lege patronen op straat worden gevonden is het wel duidelijk dat veel jongeren op straat lachgas gebruiken. Voor ouders is het goed om de gevolgen van lachgas te kennen en dit met hun kinderen te bespreken.

Praktische informatie