Als het niet verboden is, zou het dan kwaad kunnen? Nieuwe verdovende middelen komen meestal eerder bij de gebruikers in beeld dan bij de wetgever. Ketamine is daar een voorbeeld van. Ketamine wordt het steeds meer gebruikt. We zien het ook in Nijkerk opduiken. Het aantal mensen dat in Nederland vanwege ketamine gebruik het ziekenhuis op moest zoeken is in een paar jaar vervijfvoudigd. Wat moet je als ouder of als gebruiker weten over dit middel?

Wat is ketamine?

Ketamine is oorspronkelijk een narcose middel dat vooral bij paarden veel gebruikt wordt. In lichte dosering is het opwekkend, in zwaardere dosering gaat de gebruiker dromen of hallucineren. Bij hele zware dosering krijgt de gebruiker steeds meer moeite met bewegen. Hij reageert niet meer op prikkels.

Wat zijn de risico’s

Overdosering ligt op de loer. Van ketamine heb je heel weinig nodig, veel minder bijvoorbeeld dan van cocaïne. Wie teveel gebruikt kan zich niet meer bewegen en kan niet meer reageren op wat er om hem heen gebeurt. Maar ook bij lichtere dosering is de kans op ongelukken groot. Immers het waarnemingsvermogen is sterk vertroebeld en pijn voelt de gebruiker niet. Het is dus niet zo vreemd dat er steeds meer gebruikers op de eerste hulp terecht komen.

Ook bij de verslavingszorg kloppen steeds meer gebruikers van ketamine op de deur. Daarnaast komen bij regelmatig gebruik beschadigingen voor aan urinewegen. En komt bij langdurig gebruik hersenschade voor.

Is het verboden?

Ketamine is een geneesmiddel voor dieren, dus dierenartsen kunnen het legaal voorschrijven. Dus is het in Nederland geen stof die verboden is. Het handelen in ketamine buiten de officiële kanalen van de diergeneeskunde is echter wel verboden. Ketamine is dus een goed voorbeeld van een stof die verslavend en schadelijk kan zijn zonder dat de stof op zich in Nederland verboden is. Vooral voor jonge gebruikers geeft dit soort stoffen nog wel eens verwarring : “Als het niet verboden is, dan zal het ook wel niet gevaarlijk zijn.”

Meer informatie over ketamine vindt u op: https://www.drugsinfoteam.nl/drugsinfo/ketamine/ketamine-feiten

Ook de site van RTL4 staat meer informatie: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4877186/ketamine-k-hole-drugs-verslaving-populair-festivals