Op woensdag 7 juni organiseert de kerngroep Stop Drugs Nijkerk een avond voor ouders over drugs en alcohol. Aanleiding voor de avond is een aantal incidenten met drugs onder jonge gebruikers, waarbij bleek dat ouders van jonge kinderen nog helemaal niet verwachtten dat hun kinderen al met drugs bezig waren.

Ouders kunnen op woensdag 7 juni rekenen op concrete informatie over middelen die in Nijkerk door jongeren worden gebruikt. Daarnaast wordt besproken wat ouders kunnen doen om te voorkomen dat hun kinderen in de problemen komen met alcohol en drugs. Ook is er informatie over de vraag waar ouders terecht kunnen als ze hulp nodig hebben.

De avond wordt georganiseerd in samenwerking met de scholen voor voortgezet onderwijs in Nijkerk. Op de avond zijn mensen van de verslavingszorg, gebiedsteams, jongerenwerk en politie aanwezig. Ouders kunnen al hun vragen kwijt bij de aanwezige professionals.

De bijeenkomst is bedoeld voor ouders van jongeren van 13 tot 18 jaar, die in Nijkerk wonen of kinderen hebben die in Nijkerk naar school gaan. De informatieavond wordt gehouden in De Schakel in Nijkerk en begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.