Dialoog met verslavingszorg

Huisartsen zijn een belangrijke schakel in de keten van behandeling van drugsgebruik in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen. Op 24 januari waren huisartsen en andere medewerkers van huisartsenpraktijken bijeen om hun kennis bij te spijkeren over signalering en behandeling van verslaving. Op uitnodiging van de Kerngoep ‘Stopdrugsnijkerk’ waren alle partijen bijeengekomen. De dialoog met de verslavingsinstellingen en medewerkers van Nijkerkse gebiedsteams was bijzonder vruchtbaar.

“Iedere huisartsenpraktijk heeft gemiddeld 200 patiënten met een problematisch alcoholgebruik, slechts tien procent daarvan komt in beeld.” aldus Hanneke van der Kooy die namens Jellinek verslavingszorg de huisartsen bijpraat over manieren om in gesprek te komen over gebruik van verschillende middelen. Gemiddeld zit er zeven jaar tussen het moment dat de gebruiker denkt dat hij teveel drinkt en de stap naar hulpverlening. Als het gesprek over een legaal middel als alcohol al zo lastig is, dan is het gesprek over middelen als cocaïne, wiet, XTC en speed nog veel lastiger.

Schaamte en schuldgevoel spelen daarbij een rol. Maar ook de twijfel over de wil om te stoppen. Familie, vrienden, werkgevers en vele anderen kunnen wel roepen het nu echt uit de hand loopt, maar de stem van de verslaving klinkt vaak luider. Als iemand in gesprek gaat over zijn probleem, dan is de kans groot dat een vriend of hulpverlener blijft ‘zeuren’ terwijl de gebruiker zelf bij nader inzien toch niet wil stoppen. Anonieme hulp via internet is dan een goede oplossing. Medewerkers van Jellinek lieten zien hoe jaarlijks duizenden cliënten langs deze weg zelf hun beginnende verslaving weer onder controle kregen. Op de website www.stopdrugsnijkerk.nl staan verschillende testen, waarbij mensen anoniem kunnen invullen welke middelen ze gebruiken. Bovendien staan er verschillende links op naar zelfhulp modules. Deze manier van behandelen blijkt verbazend effectief. Omdat mensen anoniem deel kunnen nemen, stappen ze in voordat het probleem helemaal uit de hand is gelopen.

Voor gebruikers met een hardnekkiger probleem is meer hulp nodig. Er is een ruim aanbod van instellingen, maar er zijn ook wachtlijsten. Hoe vind je als gebruiker de juiste ingang? Daar komen de verslavingsspecialisten van het gebiedsteam in beeld. Zij weten de weg, en kunnen samen met de gebruiker op zoek gaan. Niet alleen naar een passende behandeling, maar ook naar oplossingen voor bijkomende problemen zoals: schuldsanering, huisvesting, werk en verdere zaken die oorzaak of gevolg kunnen zijn van overmatig alcohol of drugsgebruik.

Onder het toeziend oog van een zeer betrokken wethouder Dijksterhuis, ontspon zich een goed gesprek over taakverdeling, samenwerking, privacy en bereikbaarheid. Hoe weet je elkaar te vinden in een tijd waarin personeelswisselingen veel voorkomen. De eerste oplossing is: elkaar vaker zien. En de tweede is digitaal. Namen van websites onthouden is niet zo gemakkelijk, maar als je bij google intikt: “drugs” en “Nijkerk” dan zie je al snel wie je waarvoor moet hebben.