Ketamine

Ketamine wordt ook wel K, ket, keta of vitamine K genoemd. Ketamine is een narcosemiddel dat soms hallucinaties opwerkt. Ketamine komt meestal in poedervorm voor en wordt dan gesnoven. In lichte dosering wordt de gebruiker wat opgewekter en energieker. Bij zwaardere doseringen verandert het bewustzijn van het eigen lichaam. Armen en benen lijken niet meer bij het lichaam te horen, er ontstaat een gevoel van ‘uittreden uit het lichaam’. Hierbij kan uiteindelijk de k-hole ervaring ontstaan: uittreding uit het lichaam, niet meer kunnen bewegen of praten.

Ketamine valt onder de Geneesmiddelenwet en mag echter alleen worden verstrekt op medisch voorschrift.

Ketamine kan een verslavende werking hebben.

Kenmerkend voor dit middel is:

Beoogde effect

Ontspannen dromen, hallucineren, uittreden uit het lichaam

Opvallend gedrag

Van opgewekt naar dromerig bij hoge dosering totaal bewegingloos

Fysieke kenmerken

Van ongecoördineerde bewegingen tot bewegingsloos

Werking

Eén uur, tot maximaal twee uur

Kenmerken dag(en) na gebruik

Geen

Risico's bij gebruik

Ongelukken, bad trip, grote angsten, bewusteloosheid, verslaving, blaasproblemen

Meer weten over deze drugs?