Toezicht op straat is een belangrijke schakel in de keten van drugspreventie; soms zijn er overlastgevende jongeren op straat, soms zien mensen verdachte situaties waarbij gedacht wordt aan drugsdeals. Bewoners willen graag een bijdragen leveren aan hun eigen veiligheid. Daarom is in de zomer van 2015 gestart met het project 1000-ogen. Via Whatsapp groepen houden burgers onderling contact en melden ze zaken aan de politie.

In de gemeente Nijkerk is dit project een groot succes. De gemeente Nijkerk heeft een jaar na het opzetten van de eerste WhatsApp-groep ruim 50 WhatsApp-groepen, 90 beheerders van groepen en richting de 2000 deelnemers. De groepen zijn verdeeld over de hele gemeente. In juni zijn de beheerders bijeengeweest om afspraken te maken en ervaringen uit te wisselen. Begin 2017 is er een vervolgbijeenkomst.

Wilt u zelf ook actie ondernemen, of wilt u meer informatie, kijk dan op de website van de gemeente Nijkerk www.nijkerk.eu of neem contact op met gemeente@nijkerk.eu